MEGHÍVÓ és ÉRTESÍTŐ

Tisztelettel meghívom a TAVASZ horgászegyesület rendkívüli tisztújító közgyűlésére, melyet 2021. október 03-án, vasárnap 9,30 órától Pogány, Faluház rendezvénytermében (Rákóczi u. 9., buszfordulónál) tartunk az alapszabály 12.§.( 2.), a 14.§ (1) és a 17.§ (1/b) bekezdése alapján, a  264/2021.(V.21) kormányrendelet előírásai szerint.

Napirendi pontok:

1./ A gazdasági vezető beszámolója a 2020. év  gazdálkodásáról, költségvetéséről.

2./ A FB és FEB elnökeinek beszámolója a 2020.évben végzett tevékenységeiről .

3./ Elnöki beszámoló a 2016.-2020-években elvégzett feladatokról.

4./ A tisztségviselők megválasztása a 2021.-2025. évek közötti ciklusra.

5./ Egyebek.

Kérünk minden tagot, hogy megjelenésével biztosítsa a határozatképességet, aktivitásával  a 2020.évben elvégzett   feladatok  minél nagyobb részvétellel való megtárgyalását és a tisztújítást.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az elnökség az alapszabály 10.§.(1.) bek. alapján változatlan napirenddel, változatlan helyszínre megismételt közgyűlést hív össze 2021.október 03.-án 10,00 órára. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 10,00 órára összehívott újabb közgyűlés a fenti napirend vonatkozásában a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Az alapszabály 8.§. (6.) bek. c./pontja alapján a tagok kötelessége is a közgyűlésen való személyes részvétel. A közgyűlésen  az elnökség által meghívottak vehetnek részt.

A közgyűlési anyagok olvashatók a www.poganyito.hu honlapunk „egyesületi élet” rovatában a közgyűlést követően.

Kérjük tagjainkat, hogy hozzanak magukkal szájmaszkot is.

A horgászegyesület levelezési címe: 7666 Pogány, Petőfi u. 060.hrsz, halőrház

 Pogány, 2021. szeptember  07.

                                                                                               Barta József

                                                                                             egyesületi elnök