A HE vezetősége 2013.11.28.-án tartott vezetőségi üléséről az alábbiakban tájékoztatjuk horgászainkat: A vezetőség áttekintette területenként a 2013.évi tevékenységét, megadta a vezetőség beszámolójának alapjait, fő vonásaiban megbeszélte a 2014.év főbb feladatait, rendezvényeit. A gazdasági vezető beszámolt a gazdálkodás helyzetéről, az idei év költségvetésének adatairól, felvázolta a 2014.év várható bevételi-kiadási tételeit. A vezetőség a közgyűlést 2014.január 19.-re Pécsre hívta össze, a konkrét helye, időpontja, napirendi pontok, a vezetőség beszámolójának és a gazdálkodásnak főbb adatai a tagoknak kiküldendő meghívóban, valamint 2014.január első hetében a honlapunkon is szerepelni fog. A vezetőség határozott arról, hogy mivel a horgászidény december 31.-ig tart (kivéve a tó befagyása), ezérta pergetés idejét is december 31.-ig meghosszabbítja.