A Tavasz He 2016. január 30-án megtartotta a közgyűlését.
1./Határozatok:
2015.évre vonatkozóan:
– a közgyűlés elfogadta a vezetőség 2015.évi költségvetését, egyszerűsített mérlegét.
– a közgyűlés elfogadta a Felügyelő bizottság elnökének 2015.évi beszámolóját.
– a közgyűlés elfogadta Fegyelmi bizottság elnökének 2015.évi beszámolóját.
– a közgyűlés elfogadta a vezetőség 2015.évi beszámolóját
2016.évre vonatkozóan:
– a közgyűlés elfogadta a 2016.évre szóló költségvetést, azzal a kikötéssel, hogy fő bevételi és kiadási összegen belül az új vezetésnek lehetősége van a költségnemeken belüli átcsoportosításra.
– a közgyűlés elfogadta a 2016.évre szóló javaslatokat a feladat és rendezvényekre vonatkozóan, melyen belül elfogadta, hogy a területi engedélyek időbeli hatálya adott év február 01-től a következő év január 31-ig tartson.
2./ A közgyűlés elfogadta a beterjesztett új alapszabályt és a módosított választási szabályzatot.
3./Tisztújítási választáson a közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg:
Elnök: Barta József
Titkár: Bajzak Jánosné
Gazdasági felelős: Kránicz Ákos
Felügyelő bizottság elnöke: dr. Orosdy Béla
Fegyelmi bizottság elnöke: Deli Béla
Elnökségi tagok: dr. Bércesi Ferenc, Hirt Gábor, Kovács Zsolt, Krausz József
Felügyelő bizottsági tagok: dr. Szerb László, Takács Gábor
Fegyelmi bizottsági tagok: Blázsovics József, Varga Norbert
Tiszteletbeli elnök: Tarnavölgyi Ferenc
A más pozícióba kerülés miatt lemondottak helyett a közgyűlés a Jelölő bizottságba választotta Bánki Tamást, Gyimesi Imrét, Wenhardt Gábort.