2014.január 19.-én, vasárnap 9,00 órás kezdéssel közgyűlést tartunk a Delta étteremben, Pécs, Indóház tér 2.szám alatt (MÁV pályaudvar mellett).
Napirendi pontok:

  1. A vezetőség beszámolója a 2013.évről, 2014.év tervezett feladatai, rendezvényei
  2. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról, költségvetésről, a 2014.évi költségvetés tervezete.
  3. A FB elnökének beszámolója.
  4. A FEB elnökének beszámolója.
  5. Egyebek.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a vezetőség az alapszabály 10.§ (1.)bek. alapján változatlan napirenddel, változatlan helyszínre megismételt közgyűlést hív össze 2014. január 19.-én 9,30 órára. mely tekintet nélkül  a megjelent tagok számára  a fenti napirend vonatkozásában határozatképes.

A konkrét meghívó és rövid tájékoztató a honlap “egyesületi hírek ” rovatában olvasható.