MEGHÍVÓ és ÉRTESÍTŐ

Tisztelettel meghívom a TAVASZ HE. éves beszámoló   KÖZGYŰLÉSÉRE

2024. február 03-án, szombaton 8,30 órától Pogány, Faluház rendezvénytermében (7666. Pogány, Rákóczi u. 9.) tartunk az alapszabály 12.§.( 2.), a 14.§ (1) és a 17.§ (1/b) bekezdése alapján.

Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója a 2023. évről és javaslatok a 2024.év feladataira

2. Beszámoló a horgászegyesület 2023. évi költségvetéséről és mérlegéről, javaslat a  év költségvetési adataira.

3, A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a 2023.évről.

4. A Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója a 2023.évről.

Kérünk minden tagot, hogy megjelenésével biztosítsa a határozatképességet, aktivitásával a 2023. év elvégzett és a 2024. év tervezett feladatai minél nagyobb részvétellel való megtárgyalását! Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az elnökség az alapszabály 10.§.(1.) bek. alapján változatlan napirenddel, változatlan helyszínre megismételt közgyűlést hív össze 2024. február 03. 9,00 órára. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 9,00 órára összehívott újabb közgyűlés a fenti napirend vonatkozásában a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes!

Az alapszabály 8.§. (6.) bek. c./pontja alapján a tagok kötelessége is a közgyűlésen való személyes részvétel. A közgyűlésen az elnökség által meghívottak vehetnek részt!

A horgászegyesület levelezési címe: 7666 Pogány, Petőfi u. 060.hrsz, Halőrház.

Kérjük, hogy 2024. évben is az egyesületet kedvezményezzék az 1%-os felajánlásaikkal!

Az egyesület adószáma: 19944678-1-02