Tisztelt Horgásztársak!

2022. január 30-án, vasárnap délelőtt megtartottuk éves közgyűlésünket. A Gazdasági Vezető beszámolt a 2021-es év gazdálkodásáról, bevételekről, kiadásokról, az egyesület anyagi helyzetéről. Hallottuk a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolóját az elvégzett munkáról. Elnök úr tájékoztatta a tagokat az egyesületi élet fontos lépéseiről és a tervezett idei feladatokról. A tagság a beszámolókat egyhangúan elfogadta. Megbeszéltük, majd elfogadtuk a 2022-es évre vonatkozó engedély árakat, egyéb díjakat.

Köszönjük megjelent tagoknak a részvételét!