TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET             POGÁNY, SZÉCHENYI U. 12.

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A 2020. ÉV TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2020. évre meghatározott fő célkitűzések teljesültek, a Covid járvány miatti korlátozások miatt csak a tervezett versenyeket kellett törölni, illetve a járvány alatti kisebb látogatottság miatt kevesebb mennyiségű haltelepítés történt az előző évekhez képest. Továbbra is biztosított az egyesületi szervezeti élet, a gazdálkodás és költségvetés stabilitása.

1./Szervezeti élet: az éves közgyűlés 2020.január 27-én megtartva, megválasztva a Jelölő bizottság is. Az elnökségi ülések a betervezettek szerint végrehajtva, ahol foglalkoztunk a pandémiás helyzet alatti korlátozások érvényesítésével, biztosítva a horgászat ilyen körülmények közötti zavartalan végzését. 2021. év járványügyi intézkedései és a várható helyzet miatt elmarad a 2021.év elejére tervezett közgyűlés a tisztújítással együtt, azt egy évvel elhalasztjuk. Felkérve a Jelölő bizottság a jelölés folytatására ebben az évben.

2./Horgászlétszám, horgászdíjak:

Taglétszám 2020-ban: tag 209 fő, melyből ifi 5fő, tagfenntartó 31 fő, új tag 6 fő. Pártoló tag 42 fő, sportjegyeseké 11 fő.

Horgászdíjak: Az egyesületi tagdíjak, területi engedélyek árai nem változtak, néhány napijegy ára változott: a nappali és éjszakai napijegy ára 3800 Ft-ra, a nappali és éjszakai sportjegy ára 3000 Ft-ra nőtt. A MOHOSZ fogási napló és állami horgászjegy ára 3300 Ft és 6300 Ft-ra nőt.

3./ Rendezvények, versenyek: A Covid járvány miatt a betervezett versenyeink zömét töröltük, csak a német nemzetiségi egyesület versenye és a Nagyhalfogó verseny 1. fordulója lett megtartva. Rendezvényeink közül a halfőző fesztivált tartottuk meg 2020.09.12-én.

4./Haltelepítés, halfogás:

Telepítés: Telepítve összesen: ponty 14.462 kg, afrikai harcsa: 1.000 kg, süllő: 202 kg, egyéb hal: 70,5kg

Halfogás: Tag és napijegyes: ponty:8148 kg, amur:184 kg, süllő:115 kg, szürke harcsa 211 kg, afrikai harcsa: 995 kg, egyéb hal: 410 kg. Elhullott nemes hal mintegy 520-570 kg ponty, és mintegy 90-120 kg süllő, mely az aszály miatti oxigénhiányból, egy esetben haltelepítésből adódott.

5./ Gazdálkodás, költségvetés, tó üzemeltetése.

 A./ Gazdálkodás, költségvetés: A költségvetés fő tételei, bevétel, kiadás, tartalék külön táblázatban szerepelnek. Az engedélyekből származó bevétel meghaladta a 12.8 milliót,  a napijegy bevétel pedig a 10 millió forintot, ez a bevétel megközelítette a halasításra fordított összeget, amely mintegy  11,7 millió forint volt.

B./Tó üzemeltetése

A tó vízjogi üzemeltetési engedélyét 2020. szeptemberében újabb 5 évre megkaptuk. Az új halőrház klímával telepítve. Július végére befejeződött a keleti parton kettő, a nyugati parton három esőbeálló telepítése. A tó déli oldalán sétautat alakítottunk ki, így biztosított a tó kényelmes körbejárása, a sétálók, és a horgászok részére.  Az aszály miatti kevés oxigén pótlására vízforgató berendezéseket vásároltunk és működtettünk. Az elpusztult halak gyűjtése szervezett, elszállítása az Álhubál Kft. által biztosított volt, melyet az illetékes hatóság ellenőrzött és rendben talált. Az algásodás miatt, több alkalommal víztisztításra, a klórmeszezés mellett antibiotikumos kezelésre is szükség volt, melyet külső segítséggel végeztünk.

6./Horgászrend:

 A közgyűlésen elfogadottakon kívül csak a pandémiás időszakban alkalmaztuk a kormány által elrendelt korlátozásokat, de így is biztosított volt a rendszeres napi horgászat. Rövid időre etetési korlátozást vezettünk be az aszályos időszakban.

Az elnökség javaslatai 2021.évre:

Felkérjük a Jelölő bizottságot, hogy ebben az évben folytassa a jelöléssel kapcsolatos tevékenységét, biztosítsa ezzel 2022. év elején megtartandó tisztújító közgyűlés megtartását.

-Az elnökség nem tervez áremelést a tagsági díjaknál, területi engedélyeknél, a napijegyeknél csak kis mértékű korrekció lesz.

– A bevétel függvényében folytatja az eddig megszokott haltelepítéseket, benne a pontyon és afrikai harcsán kívül süllő telepítést is.

– figyelembe veszi mindenkor az aktuális járványügyi helyzetet és ennek függvényében tervezi a versenyeket, rendezvényeket, melyeket időben a tagság tudomására hoz.

– a tó üzemeltetésben az eddigieket folytatja, befejezi a régi halőrház mögötti területen a parkoló bővítését,

Folytatjuk a régi esőbeállók felújítását, horgászhelyek, parkolók kövezését, kamerarendszer korszerűsítését.

HORGÁSZRENDI VÁLTOZÁSOK:

A süllő elvihető legkisebb mérete 40 cm.

Tagok részére a 10kg feletti szürkeharcsa éves elvihető darabszáma: 1 db.

Tagok részére a 15.000 Ft-os éves sportjegy váltása a pergetésre is vonatkozik.

Pogány, 2021. január 22.

Bajzak Jánosné                        Barta József                                     Kránicz Ákos

titkár                                      elnök                                          gazdasági vezető